Коллективное страхование

РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:41

Розділ IV. СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ, СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА РЕЄСТРУ ТА ПАТРОНАТНА СЛУЖБА КОМІСІЇ
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:40

Стаття 8

Член Комісії при здійсненні повноважень має право:
1) вимагати і отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій (виборчих блоків політичних партій) необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії;
2) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, державної контрольно-ревізійної служби;
3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно організації проведення виборчого процесу чи процесу референдуму, які є обов'язковими до розгляду Комісією;
4) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
5) використовувати державні, в тому числі урядові, системи (засоби) зв'язку;
6) входити безперешкодно у випадках, передбачених законодавством України, до приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а також бути присутніми на засіданнях виборчих комісій і комісій з референдумів;
7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення з них голосування;
Cool бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, щодо розгляду питань з проведення виборів і референдумів;
9) брати участь у спостереженні за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах як міжнародний спостерігач з ініціативи Комісії, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних організацій, членами яких є Україна або Комісія;
10) отримувати та ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що надходять до Комісії;
11) ознайомлюватися з будь-якою інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі Комісії або виводиться з неї;
12) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії;
13) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Комісією та Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Реєстру;
14) користуватися засобами матеріально-технічного та побутового забезпечення.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:39

Стаття 7

1. Члени Комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Комісії або заступників Голови Комісії у разі виконання ними повноважень Голови Комісії у передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
2. Член Комісії:
1) готує питання на розгляд Комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Комісії, здійснює заходи з організації підготовки питань на розгляд Комісії, контролює та бере участь у підготовці цих питань, доповідає з підготовлених питань;
2) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
3) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
4) проводить особистий прийом громадян, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
5) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України та законів України з питань виборів і референдумів;
6) вносить пропозиції на розгляд Комісії щодо залучення фахівців та науковців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Комісією;
7) вносить пропозиції Голові Комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру;
Cool здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:39

Стаття 6

1. Секретар Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів секретаря Комісії.
2. Секретар Комісії:
1) забезпечує підготовку засідань Комісії, питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд;
2) забезпечує повідомлення членів Комісії про час скликання та місце проведення засідання та питання, внесені до проекту порядку денного, надання членами Комісії необхідних матеріалів та проектів рішень з питань порядку денного засідання;
3) підписує протоколи засідань Комісії та додатки до рішень Комісії;
4) забезпечує діловодство Комісії, доводить рішення Комісії та розпорядження і доручення Голови Комісії до відома членів Комісії, інших виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації;
5) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
6) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію";
7) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:38

Стаття 5

1. Заступник Голови Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією відповідного протоколу лічильної комісії про результати виборів заступника Голови Комісії.
2. Заступник Голови Комісії:
1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень Комісії, за розпорядженням, дорученням Голови Комісії;
2) здійснює окремі повноваження Голови Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію", за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;
3) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого і референдумного процесів;
4) здійснює повноваження членів Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію";
5) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:37

Стаття 4

1. Голова Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів Голови Комісії.
2. Голова Комісії:
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво її Секретаріатом, Службою розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба розпорядника Реєстру), організовує їх роботу;
2) скликає та веде засідання Комісії, пропонує порядок денний засідання Комісії;
3) скликає наради;
4) інформує від імені Комісії Верховну Раду України, Президента України про результати виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму;
5) підписує постанови Комісії та протоколи її засідань;
6) забезпечує розгляд звернень, що надходять до Комісії, проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу і процесу референдуму;
7) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, підприємствами, установами та організаціями, іноземними державами, виборцями;
Cool вносить на затвердження Комісії положення про Секретаріат Комісії, положення про Службу розпорядника Реєстру, їх структуру, штат та положення про патронатну службу зміни до цих положень;
9) призначає на посади та звільняє з посад керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби за поданням членів Комісії, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України;
10) подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів і референдумів, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати України у строк, визначений чинним законодавством України;
11) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо нагородження почесними відзнаками Комісії;
12) у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності Комісії та її Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру;
13) є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії та її Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру;
14) здійснює передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію" повноваження члена Комісії;
15) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:36

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ ТА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:35

Стаття 3

1. Вибори заступників Голови Комісії і секретаря Комісії проводяться після обрання Голови Комісії.
2. Заступники Голови Комісії та секретар Комісії обираються відповідно до статті 9 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" в порядку, встановленому статтею 2 цього Регламенту.
3. Кандидатури на посаду заступників Голови Комісії і секретаря Комісії пропонує Голова Комісії.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Стаття 2

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:34

1. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів Комісії, які мають вищу юридичну освіту.
2. Засідання Комісії з виборів Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її персонального складу.
3. Засідання Комісії скликає і веде до обрання Голови Комісії найстарший за віком член Комісії. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Комісії внесено кандидатуру члена Комісії, який є головуючим, то на засіданні головує найстарший за віком член Комісії, не внесений до списку кандидатур.
4. Комісія відкритим голосуванням затверджує форму бюлетеня для таємного голосування та форму протоколу голосування.
5. До списку на посаду Голови Комісії вноситься будь-яке число кандидатур, які мають право балотуватися на посаду Голови Комісії і дали на це згоду.
По кандидатурах на посаду Голови Комісії може проводитися обговорення.
6. Для організації та проведення виборів Комісія відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі трьох осіб із числа членів Комісії, які не балотуються на посаду Голови Комісії. Головуючий на засіданні Комісії не може обиратися до складу лічильної комісії.
7. Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.
8. Лічильна комісія визначає порядок голосування та забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені на звороті підписують члени лічильної комісії. Бюлетені без підпису вищезазначених осіб є недійсними.
9. До бюлетеня для таємного голосування вносяться в алфавітному порядку прізвище, ім'я та по батькові кандидатури на посаду Голови Комісії.
Після прізвищ усіх кандидатур у бюлетені зазначається: "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії".
Кількість бюлетенів для таємного голосування не може перевищувати кількості членів Комісії, які беруть участь у засіданні Комісії.
Про одержання бюлетенів члени Комісії розписуються в окремому списку, який складає лічильна комісія.
Голосування здійснюється проставленням у бюлетені для таємного голосування позначки "+" або іншої позначки напроти прізвища кандидатури на посаду Голови Комісії.
У разі якщо член Комісії не підтримує жодної кандидатури, внесеної до бюлетеня, він проставляє позначку напроти слів "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії".
Бюлетені, в яких напроти прізвищ кандидатур на посаду Голови Комісії або слів "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії" проставлено більше однієї позначки, вважаються недійсними.
10. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування.
11. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів і встановлює результати виборів, про що складає протокол, який підписують голова і члени лічильної комісії.
12. Обраною на посаду Голови Комісії вважається кандидатура, за яку проголосувало більше половини складу Комісії.
13. У разі якщо жодна з кандидатур на посаду Голови Комісії не одержала необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.
14. Якщо дві і більше кандидатур на посаду Голови Комісії одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатурах.
У разі якщо одна із кандидатур одержала більшу кількість голосів, але не одержала необхідної кількості, а інші дві і більше кандидатур одержали однакову кількість голосів, по всіх цих кандидатурах проводиться повторне голосування.
15. Якщо при повторному голосуванні Голову Комісії не обрано, проводяться вибори з повторним висуванням кандидатур. Повторне голосування проводиться таємно за правилами, передбаченими частинами дев'ятою - дванадцятою цієї статті.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:32

Розділ II. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:29

Стаття 1
1. Регламент Центральної виборчої комісії визначає порядок організації роботи Центральної виборчої комісії.
2. Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України.
3. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.
4. Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно.
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Администратор в 9/8/2012, 12:26

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Администратор
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения