Коллективное страхование

Лікарняні каси

Страница 4 из 5 Предыдущий  1, 2, 3, 4, 5  Следующий

Перейти вниз


Реформування охорони здоров‘я в Україні

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 08:54

Одним із напрямків реформування галузі для покращення якості і доступності медикаментозного забезпечення стала солідарна участь населення в співоплаті витрат на медичну допомогу у формі лікарняних кас (ЛК). Лікарняні каси стали одним із напрямків реформування, що виник як реакція населення на обмежені можливості державної системи охорони здоров’я щодо забезпечення якісної і доступної безплатної медичної допомоги, і почали запроваджуватися в Україні впродовж останніх років як солідарні форми залучення коштів громади в охорону здоров’я. Спроби реформування сучасної системи охорони здоров’я України не привели до отримання бажаних результатів стосовно якості та обсягу медичного забезпечення наших співвітчизників. Основною проблемою залишається недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, що приводить до невідповідності задекларованих державних гарантій надання медичної допомоги співвітчизникам до їх фактичного обсягу. Обов’язкове медичне страхування не запроваджено, добровільне медичне страхування залишається немасовим в зв’язку з значною вартістю послуг, які є недоступними для широких верств населення.

На наш погляд, повністю перенести відомі зарубіжні моделі співоплати населенням медичних послуг, добровільного та обов’язкового медичного страхування у вітчизняні соціально-економічні умови поки що неможливо, тому це є одним із завдань сучасної медичної науки (соціальної медицини та організації охорони здоров’я). Одним із напрямків реформування, що виник як реакція населення на обмежені можливості державної системи охорони здоров’я, стали лікарняні каси, які почали запроваджуватися в Україні впродовж останніх років як солідарна форма залучення коштів громади в охорону здоров’я. Вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності лікарняних кас свідчить, що вони можуть бути альтернативою медичного страхування. Сьогодні в Україні склалися сприятливі умови для широкого впровадження системи лікарняних кас, це дає можливість відпрацювати окремі принципи добровільного та обов’язкового медичного страхування, суттєво розширити компетенцію медичних працівників та й загалом населення.

На сучасному етапі відновлення діяльності ЛК в Україні спостерігаються істотні відмінності та недоліки в організації їх роботи, що гальмує подальший розвиток. Питання функціонування лікарняних кас вивчено недостатньо, і це спонукає до пошуку та обґрунтування оптимальної моделі лікарняної каси з чітким механізмом залучення фінансових ресурсів в охорону здоров’я та ефективною системою контролю за їх раціональним використанням, а також розробки принципів удосконалення діяльності лікарняних кас в Україні. Саме такий розвиток лікарняних кас дозволить вирішити одне з основних завдань галузі охорони здоров’я – забезпечити доступність тих видів медичної допомоги, котрі недостатньо фінансуються за рахунок бюджетних коштів, збільшити об’єм та якість необхідних населенню медичних послуг та забезпечити належний контроль за їх наданням.

Принципи оптимізації діяльності лікарняних кас в Україні

1. Відсутність обмежень в сумі витрат та кількості випадків лікування

2. Використання стандартизації при медикаментозному забезпеченні

3. Охоплення населення та ЛПЗ усієї області

4. Наявність системи контролю за раціональним використанням ресурсів

5. Закупівля ліків через оптові фармацевтичні фірми

6. Договірні відносини із закладами охорони здоров’я

7. Забезпечення пацієнтів ліками через лікувальні заклади

8. Покращення якості надання медичної допомоги


1. Відсутність обмежень в сумі витрат та кількості випадків лікування

В положеннях, які регламентують використання внесків населення, не повинно бути обмежень щодо максимального розміру витрат на медикаментозне забезпечення та кількості випадків надання медичної допомоги за рахунок лікарняної каси протягом певного періоду. В таких випадках людина прагне пролікуватися на максимальну суму максимальну кількість разів, такий підхід не сприяє профілактиці захворювань. Частину потенційних учасників лікарняної каси ці обмеження відштовхують, адже у випадку складних захворювань (особливо гострий панкреатит), як показує досвід діяльності ЛКЖО, необхідне медикаментозне забезпечення в значних розмірах для врятування життя людини.

2. Використання стандартизації при медикаментозному забезпеченні

При закупівлі медикаментів необхідно використовувати елементи стандартизації – лікарський формуляр. Це дає можливість уніфікувати медикаментозне забезпечення лікувальних закладів та пацієнтів, уникати конфліктних ситуацій, впливу реклами. Перелік ліків, які закуповуються ЛК, повинен містити частину препаратів іноземного виробництва (до 40%), і мінімум один раз у два роки переглядатися. При розробці та формуванні формуляру доцільно використовувати досвід Житомирської області, де вийшло п’ять видань, а також напрацювання Державного фармакологічного центру МОЗ України, де проходить розробка першого всеукраїнського формуляру лікарських засобів. Оптимальний, на нашу думку, варіант використання формуляру наступає в разі його запровадження всіма лікарняними касами на території України, але в зв’язку з значною різницею в організації роботи на даний час це можливо лише в декількох регіональних касах (наприклад, “Лікарняна каса Полтавщини”).

3. Охоплення населення та ЛПЗ усієї області

Медикаментозне забезпечення членів ЛК повинно проводитися у лікувальних закладах всіх рівнів надання медичної допомоги на території області (від ФАПу до обласних ЛПЗ), а також мають бути розроблені механізми відшкодування витрат на лікування поза межами області. Лише в такому разі член ЛК буде відчувати себе повністю захищеним, на відміну від муніципальних лікарняних кас, яких більшість в Україні. Вони забезпечують ліками на території певного району, міста, і в разі звернення пацієнта до лікувального закладу іншого підпорядкування медикаментозне забезпечення в більшості випадків не проводиться. Тому, на нашу думку, доцільно провести об’єднання невеликих районних, міських лікарняних кас в єдину регіональну обласну лікарняна касу.

4. Наявність системи контролю за раціональним використанням ресурсів

Закупівля ліків повинна проводитися через оптові фармацевтичні фірми. Це дає можливість зменшити витрати лікарняної каси на основну діяльність, так як в цьому разі вартість ліків порівняно з аптечними цінами зменшується в середньому на 36%. Постачання ліків має забезпечуватися автотранспортом фірм безпосередньо у лікувальні заклади. Облік медикаментів проводиться відповідальними особами лікувального закладу по затвердженому принципу як благодійна або гуманітарна допомога.

5. Закупівля ліків через оптові фармацевтичні фірми

Отримання ліків пацієнтами під час перебування в лікувальному закладі повинна проводитися згідно діючих принципів забезпечення ліками, придбаних за бюджетні кошти. У такому разі дотримується вимоги щодо зберігання ліків, а при корекції лікування не відбувається нераціональних витрат медикаментів, що можливе в разі отримання пацієнтом ліків безпосередньо з ЛК чи аптеки на весь курс лікування.

6. Договірні відносини із закладами охорони здоров’я

Для оптимальної діяльності лікарняної каси необхідно заключити угоди про співпрацю з лікувальними закладами на території регіону. В угодах обов’язково повинні бути передбачені пункти щодо можливості контролю за призначенням, зберіганням та обліком лікарських засобів, а також їх раціональним та цільовим використанням. У випадку необґрунтованого призначення чи списання медикаментів медичний заклад зобов’язаний повернути вартість ліків на рахунок ЛК. Це дисциплінує лікарів і змушує їх дотримуватися протоколів надання медичної допомоги.

7. Забезпечення пацієнтів ліками через лікувальні заклади

Діяльність лікарняних кас, і це підтверджується результати наших досліджень, неможлива без наявності системи управління за використанням ресурсів, а саме медикаментів та виробів медичного призначення. Контроль повинен проводитися на всіх етапах надання медичної допомоги, і повинен базуватися на відповідності призначеного лікування принципам доказової медицини та клінічним протоколам надання медичної допомоги. Наявність системи значно зменшує потребу в медикаментах, і дозволяє забезпечувати значні обсяги медичної допомоги при мінімальному розмірі щомісячного внеску.

8. Покращення якості надання медичної допомоги

З метою покращення медикаментозного забезпечення членів ЛК під час їх лікування на території інших областей, необхідно заключити відповідні угоди між лікарняними касами всіх регіонів про відшкодування витрат на лікування.

Одним з шляхів покращення діяльності лікарняних кас є їх об’єднання. За нашою ініціативою в державі створена Всеукраїнська громадська організація “Асоціація працівників лікарняних кас”, в компетенції якої перебуває і питання подальшого розвитку такої форми суспільно-солідарної участі населення в охороні здоров’я.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На рівні Міністерства охорони здоров’я України:

Підготувати та подати до Верховної Ради в установленому порядку проект Закону “Про лікарняні каси”.
Передбачити в переліку лікарських спеціальностей категорію “Лікар-експерт”.
Запровадити формулярну систему закупівлі та призначення ліків.

На рівні управлінь охорони здоров’я органів виконавчої влади:

Опанувати галузеві рекомендації щодо діяльності лікарняних кас.
Розробити заходи щодо підвищення кваліфікації медичних кадрів у спектрі діяльності лікарняних кас.
Використовувати розраховані показники витрат при плануванні фінансових потреб в частині медикаментозного забезпечення лікувальних закладів.
Запровадити систему контролю якості лікувально-діагностичного процесу, що застосовується в діяльності благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області”.

На рівні вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації:

Внести до програми навчання студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей лекційний курс про принципи створення та організації діяльності лікарняних кас.
Включити в плани науково-дослідницьких проектів питання вивчення організаційних моделей функціонування ЛК, розробки та запровадження в закладах охорони здоров’я протоколів надання медичної допомоги.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Співпраця з організаціями та ЛК інших країн

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 08:55Співпраця з ЛК інших країн

Між Всеукраїнською громадською організацією „Асоціація працівників лікарняних кас України” та Федеральним об’єднанням місцевих лікарняних кас Німеччини (АОК) в рамках спільних дій міністрів охорони здоров’я Німеччини та України підписаний меморандум щодо співпраці в галузі охорони здоров’я. АОК – це найбільша група лікарняних кас в Німеччині. Усі AOK загалом мають 1 250 регіональних філій, що обслуговують приблизно 25 млн осіб – третю частину населення Німеччини. В результаті спільних зусиль країн Європи обидві сторони спрямовані на співпрацю ЛК в сфері соціальної політики і організації основоположних питань охорони здоров’я. Це включає в себе обмін інформацією, обмін досвідом у сферах

створення і розвиток структури ЛК
освіта і кваліфікація персоналу ЛК
оптимізація медичного забезпечення і профілактика здоров’я, поліпшення якості медичних послуг
створення і розвиток системи заключення договорів між покупцями і постачальниками медичних послуг, в тому числі механізми оплати і стимулювання праці
комп’ютерна технологія
управління якістю.

Лист МОЗ України за жовтень 2008

Участь у ЄС проектах в Україні

Представники управління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників лікарняних кас України» брали участь у декількох ЄС проектах в Україні, таких як «Фінансування і управління у сфері охорони здоров’я в Україні», «Підтримка розробки системи медичних стандартів», «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні». Деякі корисні знання та важливий досвід цих проектів був впроваджений в практичну роботу деяких лікарняних кас, які є членами Асоціації.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Фотогалерея

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 08:56

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 08:58

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Медична програма

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:01

ПОЛОЖЕННЯ „Про медичну благодійну програму благодійної організації „Лікарняна каса Полтавщини”

Друк
E-mail

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням конференції
протокол від 11.06.2009 року

зі змінами та доповненнями

Рішення правління ЛК протокол №11 від 30.11.2011р.


Голова правління ЛК
Л.Ф.Куроєдов


Благодійні внески ЛК використовуються відповідно вимогам Статуту благодійної організації „Лікарняна каса Полтавщини” і направлені на виконання медичних благодійних програм по безкоштовному забезпеченню медикаментами членів ЛК, їх діагностичне обстеження та реабілітацію.
Медичне забезпечення членів ЛК проводиться в лікувально-профілактичних закладах, які мають договірні стосунки з ЛК, після пред’явлення членського квитка. Лікування та обстеження в інших лікувальних закладах, в тому числі приватних, з ініціативи самих членів ЛК не фінансується.
ЛК проводить експертний контроль якості лікування члена ЛК в медичних закладах.
Медична благодійна програма розповсюджується на невідкладні стани, гострі захворювання та загострення хронічних хвороб і включає в себе:


1. Швидка медична допомога.
Забезпечення бригад швидкої медичної допомоги необхідними медикаментами, перев’язувальними, розхідними матеріалами, медичною апаратурою та іншими санітарно-технічними засобами.
2. Амбулаторно-поліклінічна допомога.
2.1.Діагностичні дослідження в поліклініці по направленню лікаря:
• Рентгенологічні дослідження;
• функціональні методи дослідження;
• лабораторні методи дослідження;
• комп’ютерна та магнітно резонансна томографія при невідкладних станах та по направленню обласних спеціалістів.
2.2. Медикаментозне забезпечення пацієнтів, які перебувають на лікуванні в денному стаціонарі та стаціонарі вдома.
3. Стаціонарна допомога.

Члени ЛК забезпечуються діагностичними методами дослідження, необхідними розхідними матеріалами, медикаментозними препаратами в поліклініках та стаціонарах області по направленню лікуючого лікаря чи швидкої допомоги.

Процес лікування включає в себе тільки терапію основного захворювання та його ускладнень до 12 діб. Продовження лікування за рахунок ЛК більше 12 днів при погіршенні стану вирішує експертна комісія ЛК.

Для працюючих членів ЛК лікування за рахунок ЛК лише при наявності лікарняного листа з вказанням його номеру в листі супроводу.

У разі не надання лікувальним закладом ургентної, стаціонарної медичної допомоги згідно з цим Положенням, ЛК згідно рішення Правління, як виключення, може компенсувати витрати члена ЛК на придбання ліків, при наявності підтверджуючих документів (виписки з стаціонарної карти і чеків про оплату використаних ліків) згідно переліку Фармацевтичного формуляру ЛК та основного діагнозу за період не більше 12 днів.

ЛК не відшкодовує витрати, пов’язані з такими захворюваннями і послугами:

- лікуванням та обстеження, яке не призначене лікарем;
- обстеження та лікування в комерційних лікувальних закладах;
- проходження обстеження та лікування для підтвердження групи інвалідності;
- проходження обстеження та лікування по направленню військових комісаріатів;
- проходження профілактичних оглядів, планове обстеження та планове профілактичне лікування;
- перебуванням у стаціонарі для одержання, головним чином, піклувального догляду ;
- лікувально-оздоровчими заходами, санаторно-курортним лікуванням;
- вірусними інфекціями, грипом , за винятком їх ускладнень;
- зубопротезуючим і стоматологічним лікуванням, за винятком невідкладних станів та випадків, пов’язаних із відновленням або корекцією після нещасного випадку, який стався у члена ЛК (травма обличчя);
- психічними захворюваннями та їхніми ускладненнями ;
- різноманітними травмами і соматичними захворюваннями, що виникли у зв’язку з захворюваннями психічної породи;
- захворювання, причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними або токсичними речовинами;
- травмами, опіками, отруєннями, отриманими членом ЛК у стані або в результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
- травмами, отриманими у зв’язку із керуванням транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
- хронічним гепатитом і цирозом, що виникли внаслідок алкогольної інтоксикації;
- хронічною нирковою недостатністю, що потребує проведення гемодіалізу;
- спадковими захворюваннями, пов’язаними з порушенням хромосомного набору;
- псоріазом, нейродермітами, екземами, якщо площа поразки досягне 50% площі тіла та більше;
- мікозами шкіри і внутрішніх органів;
- венеричними захворюваннями і захворюваннями, що передаються статевим шляхом ; (Відповідно до рішення ВООЗ від 1995 року під венеричними захворюваннями розуміються інфекції, що передаються переважно статевим шляхом, зокрема: сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, шанкроїд, пахова гранулема, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, уреапламоз);
- професійними захворюваннями токсичної етіології (солі важких металів), пилової етіології (пневмоконіози та пилові бронхіти), обумовленими іонізуючим опроміненням і електромагнітними коливаннями, викликаними впливом виробничого шуму і вібрацією (професійне порушення слуху і вібраційна хвороба), викликаними впливом несприятливим метеоумов (перегрівання організму і суломна хвороба), викликаними статичною напругою м’язів і опорно-рухового апарату, вимушеною позою і мікротравмою нервів;
- виробничим травматизмом;
- цукровим діабетом за винятком важкої форми - невідкладних станів (кома, хірургічна патологія);
- легеневими та позалегеневими формами туберкульозу ;
- забезпеченням специфічної хіміотерапії при злоякісних новоутвореннях;
- забезпечення дозованими інгаляторами для зняття бронхообструкції;
- гострими і хронічними променевими поразками;
- травмами, опіками, отруєннями, отриманими членом ЛК у результаті військових дій, народних заворушень, страйків ;
- лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, ірідодіагностика і т.д.);
- наданням додаткового комфорту, зокрема телевізора, кондиціонера, послуг перукаря або косметолога та інше;
- вакцинацією;
- консультаціями, обстеженнями вагітних, які несвоєчасно стали на облік в жіночій консультації (до 12 тижнів);
- обстеження на гормональний комплекс;
- тестами на визначення вагітності у жінок;
- замісна гормонотерапія;
- зміною ваги або хірургічного лікування ожиріння та їх ускладнення;
- модифікаціями людського тіла з метою поліпшення психологічного, розумового або емоційного стану членом ЛК, такі як хірургічна зміна статі та їх ускладнення;
- плановими хірургічними операціями ока, метою яких є імплантація штучного кристалика, корекція короткозорості, далекозорості, астигматизму та їх ускладнення;
- трансплантація органів або тканин, штучних імплантатів та їх ускладнення;
- імунізацією, імунодефіцитом, хвороб, зумовлених ВІЛ;
- захворювання і травми, що виникли в результаті свідомих дій члена ЛК, пов’язаних із ризиком;
- отриманими членом ЛК в результаті замаху на самогубство або навмисних дій, спрямованих на погіршення здоров’я;
- лікуванням порушень вимови.Інформацію про діагнози, які лікуються за рахунок ЛК:

Фармацевтичний формуляр. Амбулаторне лікування

Фармацевтичний формуляр. Стаціонарне лікування
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

AOK: Больше денег для больниц, но и решать реформ

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:02


AOK: Больше денег для больниц, но и решать реформ

(03/22/13) Один из более чем 62 млрд евро, которые получили больницы в 2012 году, федеральное правительство в настоящее время обеспечивают около одного миллиарда евро в течение года 2013/2014 также доступны. «Одноразовых субсидий в качестве чрезвычайной меры необходимы, чтобы прийти к больницам, которые действительно в финансовый кризис. Сейчас отдать все больницы плату, рельеф делает неоправданно дорогим. Особенно структурного дефицита не эффективно решены. С улучшением гигиены только первый шаг "сделал, говорит Уве Deh, исполнительный директор AOK Bundesverband, в пятницу (22 марта) по решению фракции ХДС-СвДП.

"Но давайте не будем себя обманывать, основная проблема больницы - слишком много операций, которые не являются необходимыми и качество зачастую оставляет желать лучшего, и слишком мало государственного финансирования модернизации -. Так ничего не изменится" Это требует мужества и воли к радикальным реформам. Таким образом, это можно только приветствовать, что правительство хочет улучшить на следующем этапе, качество медицинской помощи.

(Пресс-релиз AOK Федеральная ассоциация 03/22/13)
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

CROßartige резонанс с AOK Schulmeister Более 32000 студентов хотят играть с человека за победу Маска Panda - до 17 Апрель Qualify

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:04

(21:03:13) В Берлине сегодня вечером (21 марта) на 22 Времена популярной музыкальной премии ECHO награждены. Назначенный на шесть категорий, в настоящий момент в Германии горячие рэпперов Cro. До 17 Апрель AOK уникальная возможность выиграть эксклюзивный концерт с пришельцами в 2013 году и узнать человека с пандой маску в лицо.

С начала исследования фонда здравоохранения в соответствии с учителем AOK сильнейших школ республики. В течение следующих четырех недель, молодые люди могут участвовать в онлайн-викторины, и тем самым решить билет для своей школы на гранд-финале в Берлине. В летнее время, встретиться с лучшими школами в провинции и боевых действий в столице для учителя названием AOK и живое выступление с Cro в их собственной школе.

Насколько популярен, что цена отражает текущее число участников. Уже более 32000 студентов из 7000 школ по всей стране был дан ответ уже в интернете вопросы о здоровье, развлечения и образование.

А вот и викторины.

Все здесь, чтобы AOK Schulmeister 2013 года, и дополнительную информацию, а также на Facebook.

(Пресс-релиз AOK Федеральная ассоциация 03/21/13)
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Берлин здравоохранения премию получила 2013 проектов передача знаний Принесите более надежные знания в повседневной практике Photo Awards 2013 BGP

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:06

Лауреат премии Берлине здоровья 2013

(20:03:13) знаний в мире удваивается в течение пяти лет. Но как эти новые знания в полезные приложения в медицинской помощи? Это была задача конкурса в этом году в Берлине здравоохранения премию. Эта награда, общей стоимостью 50000 евро было во вторник вечером (19 марта) представили в столице проекты, которые имели дело с передачей знаний доказательной медицины (EBM) в ежедневном уходе.

Первый приз отправился в университете Граца за их работу по осуществлению руководства по профилактике падений у пожилых пациентов. Аннет Widmann-Mauz, парламентский статс-секретарь в Федеральном министерстве здравоохранения, представил трофей, стоит € 20,000 победителей из Штирии. В своей хвалебной речи, сказал государственный секретарь, что это не достаточно просто, обоснованные знания иметь. Это необходимо сделать и не были направлены за то, что это знание - как показано в Граце - в повседневной жизни вступают в игру. Особое впечатление на секретаря высокий уровень участия медсестер, чтобы сделать ориентиром для повседневного использования.


BGP плакат 2013 2013 - Постер - м

Второй приз был проект университетской больнице Мюнхена: там резидентом информации наркотиков отдела помогает врачам и медсестрам с 1992 года в ответ на все вопросы, связанные с лекарственной терапии на основе научно обоснованных знаний. Убедил президента Ассоциации медицинских,

Д-р Гюнтер Jonitz который занимал хвалебную речь и вручил награду, что есть яркий пример того, EBM реализуется на практике. Междисциплинарная сеть врачей и клинических фармацевтов на основе безопасного, без влияния других знаний и участия пациентов в повседневной медицинской помощи университетской клиники, работающие в этом проекте, в частности. Мюнхен был рад около 15.000 евро.

За третье место и 7500 евро соответственно деньги на два проекта могли бы претендовать. Это пациентов сердечного приступа, рассматриваются в соответствии с международными рекомендациями, является целью Инфаркт миокарда Реестр Берлина. За эту работу ухаживания за руководящими принципами хода терапии, она обратила генеральный директор компании AOK северо-востоке, Фрэнк Michalak сделал. Он подчеркнул в своем выступлении, что даже за пределами государственного финансирования можно достичь лишь благодаря приверженности врачей и больниц и передачи знаний на практике.

Кроме того, на третьем месте, проект был скрининг обследования тридцать пятой Современные скрининга на основе фактических данных ценных медицинских исследований и индивидуальный риск пациента лежит в основе этого тезиса, Бременский университет. Доктор Регина Klakow-Франка, беспристрастным членом Федерального Объединенного комитета, похвалил победителей, что без высокой степенью инициативы и личной приверженности всех заинтересованных сторон, проект никогда не видели дневного света.

Кроме секретарь Widmann-Mauz и австрийский посол в Берлине, д-р Ральф Scheide, около 300 гостей в атриуме AOK Федеральной ассоциации в Rosenthalerstraße принял участие в церемонии награждения.В пресс-релизе для скачиванияG+ G-Special 04/13 - Берлин здравоохранения премию 2013AMS-Extra 01/2013 Берлин Премию здравоохранения
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Я собираюсь жить 100 лет хорошего G+ G 03/13 - Крышка

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:07

"Каковы признаки старения gelingendes?" Гисберт отверстия спрашивает его наградами эссе «Я буду жить 100 добрых лет". Отверстия объясняет, что для него важно, когда дело доходит до вопроса, сколько раз он может задуть свечи на своем праздничном торте. Не хочу быть одна, особенно старые отверстия и как можно дольше дома, самостоятельного и независимого жизнь. "Это не все в руки, но это может привести к чему-то даже достойно встретить старость", сказал отверстия. Он ИТ-специалистов и в настоящее время студент степень программе магистра онлайн "Комплексная геронтологии" Университет Штутгарта и берет его 60 лет вплоть до пенсионного возраста. Подробнее о проблемах старения, становится все отверстия описывает в своем эссе, текущий прикрытие в мартовском номере AOK форум "Здоровье и общество" (G+ G).G+ G 03/13: я буду жить 100 лет хорошего
Гисберт отверстий ИТ-специалистов и в настоящее время студент степень программе магистра онлайн "Комплексная геронтологии», Университет Штутгарта.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Старый помощь нужды хосписа Марлен Рупрехт, председатель немецкого хосписной и паллиативной помощи Ассоциации

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:08

«Паллиативная помощь и хосписной движения добилась больших успехов в лечении тяжелобольных и умирающих людей, охваченных" Марлен Рупрехт написала в своем G+ G-бросок. Многие дома престарелых будет по-прежнему отстает в плане ухода и поддержки для умирающих, председатель немецкого хосписной и паллиативной помощи Ассоциации и СДПГ депутат. Хорошо квалификации медсестер, межсекторального взаимодействия и финансовые основы являются одними из предпосылки, чтобы включить перспективного развития в домах престарелых. Здесь были оспорены, федеральных, государственных и местных органов власти, а также самоуправление в системе здравоохранения, говорит Рупрехт.G+ G-броска-летний мужчина нуждается в помощи хосписа
Марлен Рупрехт является председателем немецкого хосписной и паллиативной помощи Ассоциации и СДПГ депутат.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Наука 2013: AOK Леонардо новым партнером инициативы «Демографический шанс"

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:11

Лауреат премии цифровой предупреждению награждены на выставке CeBIT
Учебный год 2013 - K

(6:03:13) AOK есть. Сейчас партнер "Год науки 2013», организованной по инициативе Федерального министерства образования и научных исследований Это дало Юрген Graalmann, генеральный директор компании AOK Bundesverband, во вторник (5 марта) на выставке CeBIT в Ганновере. Год науки занимает в этом году шансы на демографию в фокусе. Компания медицинского страхования участвуют, в частности, с цифровой премии профилактики »AOK Леонардо", "быть активным со взрослыми приложений и Web" в настоящее время является предметом посвящается. В 2013 году лауреаты премии были удостоены сегодня в Ганновере.

"Я-образа и образа пожилых женщин и мужчин изменилось массово в последние годы. Общество, политика, деловых и научных кругов, чтобы сопровождать эти изменения были положительными. Наши победители этого года DIGITAL SHOW премия предупреждению какие возможности стареет. Таким образом делает AOK-Леонардо ценный вклад в науку в 2013 году ", сказал Graalmann.

Новое исследование министр проф Johanna Wanka приветствовал участие AOK Наука Год: «демографических изменений для государства, экономики и общества огромная проблема с годом науки мы хотим вовлечь граждан в обсуждение и поощрять их. справиться с этой социальной проблемой в будущем. цели, важно, чтобы объединить сильные партнеры из научных кругов, бизнеса и общества ».


Логотип контексте - как Леонардо 07/29/11 - к

Исследование министерства носит эгидой Леонардо-премии, проект "Вера - сетевые и активно" получил Бремена Главная Foundation. Обстановка на Везер будут развиваться в 2014 году интерактивных веб-платформу, с жителями, например, вы можете создать персонализированный еженедельная программа мероприятий. Степень, в которой выгода пожилых людей на самоопределение оставаться физически и психически здоров, оценивается в ходе проекта.

Для практического цена снова Федерального министра здравоохранения Даниэль Бахр-покровитель: "компьютеры или смартфоны могут пожилых людей на доступ к общественной жизни, и так обогатить его Пожилые люди могут оставаться с помощью этой техники более легко в контакт со своими близкими или поделиться с друзьями. . Особенно если из-за болезни не могут покидать свои дома ". Отправить Best Practice премии в консультации портала этом году "поддерживать и-leben.de" и памяти подготовки «нейро-нации".

Вся информация о AOK Леонардо и победители

Более подробную информацию о науке в 2013 году

(Пресс-релиз Федеральной ассоциации AOK 6:03:13)G+ G-Special 03/13 - Active + можно использовать приложения и веб-

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

AOK Леонардо: Награждение победителей на выставке CeBIT 2013

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:13

(5:03:13) "Active + можно использовать приложения и веб" - "- Премию здравоохранения для цифровых профилактики AOK Леонардо" в 2013 году конкурса и технические новшества уже доказали практические решения ищутся под таким девизом было.Победители рекламной ценой и практика во вторник получил (5 марта) на CeBIT, крупнейшей выставкой в мире информационных технологий. Церемония награждения состоялась врача и комик
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Увага! Аптеки, які продають заборонені ліки!

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:14


Інспектори Державної служби України з лікарських засобів проводять численні перевірки якості лікарських засобів, виявляючи в аптеках та аптечних пунктах ліки, які не мають бути застосовані в процесі лікування – неякісні, незареєстровані або фальсифіковані.

Після встановлення факту, що той чи інший лікарський засіб є неякісним або фальсифікованим, Держлікслужба України одразу вилучає його з обігу. Для цього відповідний припис (розпорядження, документ) у 24 години розсилається електронною поштою на усі територіальні підрозділи. Територіальні органи, в свою чергу, у 24 години повідомляють усі аптечні та лікувальні заклади, що той чи інший препарат необхідно терміново вилучити з обігу, відправивши їх у карантинну зону, або, а разі необхідності – на утилізацію.

Згідно діючого законодавства, ці розпорядження мають беззаперечно виконуватися, адже їх невиконання може нанести шкоду здоров’ю, а можливо, і життю наших громадян.

Проте, на жаль, не всі аптечні заклади виконують приписи Держлікслужби України. Виходячи з корисних мотивів, деякі з них продовжують продаж неякісних або навіть фальсифікованих ліків, не зважаючи на отримання припису Держлікслужби України з вимогою негайно вилучити препарат з обігу.

Цією публікацією Державна служба України з лікарських засобів розпочинає оприлюднення назв та адрес аптечних закладів, в яких під час перевірок інспекторами Держлікслужби України були виявлені факти реалізації ліків, продаж яких було заборонено.

Зокрема, цього тижня інспектори Держлікслужби України виявили в аптеках м. Києва та Київської області факти реалізації ін’єкційного стерильного препарату, що застосовується при лікуванні захворювань серцево-судинної системи, і обіг якого був заборонений по всій території України.

Знехтували здоров’ям українських пацієнтів аптечні заклади:

· ТОВ «Інтелекс», аптека №11, – Київська обл., м. Вишгород, вул. пр-т Мазепи, 1-А;

· КП «Вишгородська центральна районна аптека №23», аптечний пункт №1,– Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 1, ЦРЛ, 1-й поверх;

· ТОВ Віталюкс, аптека 37, – м. Київ, вул. Вишняківська, 13, (літ. А), нежитлове приміщення 279;

· ТОВ «ЕКОНОМ-АПТЕКА», аптека ЕКОНОМ № 1, – м. Київ, вул. Печенізька, 1/7;

· ТОВ «Тайлон», аптека № 7, – м. Київ, вул. І. Клименка, 37.

За результатами позапланових перевірок були складені акти про результати перевірки, а на відповідальних осіб буде накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, передбаченого статтею 188-10 КУпАП (1200 грн).

Існує небезпека, що заборонені ліки можуть продаватися і в інших аптеках цих ліцензіатів. Завантажити ТУТ.

Держлікслужба України попереджає: намагаючись отримати прибутки від продажу неякісних ліків, несумлінні працівники аптек наражають тим самим на небезпеку вітчизняних пацієнтів. Вони забувають, що основна мета роботи аптечного закладу – надання фармацевтичної послуги, забезпечення громадян якісними та ефективними ліками.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Працівники СБУ, МВС, прокуратури та Держлікслужби України попередили потрапляння на ринок ліків із закінченим строком придатності

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:16


Співробітники Управління СБУ у м.Києві спільно з працівниками МВС, прокуратури та Державної служби України з лікарських засобів попередили можливе потрапляння на ринок фармацевтичної продукції із закінченим строком придатності.

Правоохоронці здійснили перевірку аптечних складів, одного із товариств, що спеціалізується на імпорті та торгівлі медпрепаратами, на предмет дотримання умов зберігання та реалізації лікарських засобів.

У ході перевірки на складах було виявлено приміщення, в якому в антисанітарних умовах зберігалися понад 100 ящиків ліків різних найменувань, в тому числі вакцини для дітей та препарати із вмістом наркотичних речовин.

З’ясовано також, що у знайдених медичних препаратів закінчився термін зберігання, проте вони не були знищені у встановленому порядку. До того ж, на час перевірки, на них були відсутні будь-які документи, які б підтверджували походження та належне зберігання зазначеної продукції.

За матеріалами УСБУ у м.Києві слідчими Голосіївського РУ ГУМВС України у м.Києві розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Україна стала 38-м членом Європейської Фармакопеї

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:18


Рішенням Ради Європи, з 18 березня 2013 року Україна стала 38-м членом Європейської Фармакопеї.

20 листопада 2012 року набрав чинності Закон України від 16.10.2012 № 5441-VI «Про приєднання України до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї», яким завершилася процедура ратифікації даної Конвенції нашою державою. Таким чином, Україна набула статусу повноправного члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу.

Зазначимо, що країнами-членами Ради Європи та деякими іншими державами підписана та ратифікована 22 липня 1964 року Конвенція про розробку Європейської фармакопеї з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї. Текст поправок до Конвенції, внесених відповідно до Протоколу про внесення поправок до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї, набрав чинності 1 листопада 1992 року.

Дана Конвенція була розроблена Радою Європи з метою затвердження єдиних фармакопейних стандартів якості лікарських засобів, узгодження специфікацій лікарських речовин, які в їхньому первинному стані чи у вигляді фармацевтичних препаратів становлять загальний інтерес і мають важливість для народів Європи, розробки специфікацій лікарських речовин, що з’являються на ринку, поступового запровадження спільної для заінтересованих європейських країн фармакопеї.

Ратифікація Україною цієї Конвенції свідчить про прагнення української держави взяти участь у розвитку європейських стандартів якості лікарських засобів та зміцненні співпраці з європейськими країнами у галузі лікарських засобів та охорони здоров'я з метою обміну знаннями та досвідом для поліпшення суспільної охорони здоров'я. Також, вона показує важливість роботи Комісії Європейської Фармакопеї на міжнародному рівні.

Конвенція має на меті поступовий розвиток Фармакопеї у Європі, яка є спільною для всіх держав-членів і яка визначає єдиний набір характеристик та методів випробувань – офіційних стандартів, що діють на території цих країн для активних субстанцій та допоміжних речовин, використовуваних у лікарських засобах.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Больничная касса в Киеве оплатила лечение 700 пациентам

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:26

По состоянию на сегодняшний день за счет больничной кассы пролечились 700 человек.

Об этом рассказал директор по стратегическому развитию муниципальной больничной кассы Киева Владимир Загородний в прямом эфире телеканала «Киев».

«Функционирует больничная касса в течение года. За этот период пролечено около 700 пациентов. Средняя стоимость лечения составила - 1 600 грн., максимальная - 6 500 грн», - рассказал Владимир Загородний.

При этом он отметил, что пока не все могут стать членами больничной кассы.

«Есть на сегодняшний день определенные ограничения. Прежде всего, это касается тех государственных программ по охране здоровья, которые финансируются из госбюджета. Скажем, больные онкологическими заболеваниями в соответствии с действующим законодательством должны гарантированно получать особое лечение. Но если нам удастся нарастить мощности, и количество членов кассы будет 30, 40, 100 тысяч - она сможет брать на себя расходы по лечению довольно дорогих видов лечения. Стоит отметить, что здесь есть одна особенность - стабильность и эффективность больничной кассы будет зависеть от количества членов. Чем больше будет членов больничной кассы, тем стабильнее будут ее фонды», - подчеркнул директор по стратегическому развитию муниципальной больничной кассы Киева.

При этом, по его словам, люди, которые работают в столице, но не зарегистрированы здесь, могут без проблем пополнить ряды членов организации.

«Именно для этой категории работающих это особенно важно, потому что сегодня, когда они приходят в поликлинику, им сразу говорят: «внесите благотворительный взнос», потому что вы не киевлянин и бюджет на вас не предусмотрен, а потом говорят: «купите лекарство» и т.п. Членство в организации больничной кассы исключает такие ситуации, поэтому аргументы вступить в организацию для не киевлян не менее серьезные, чем для киевлян», - подытожил Владимир Загородний.

Благотворительная организация «Муниципальная больничная касса» была зарегистрирована в Киеве 9 декабря 2010 года. За год ее членами стали 17 тыс. человек. Напомним также, в начале прошлого года в индивидуальном порядке членами кассы выразили желание стать 13 человек.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Муниципальной больничной кассе доверились 10 тысяч киевлян

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:31

Жители столицы активно присоединяются к Муниципальной больничной кассе. Это даст им возможность пользоваться медуслугами как если бы у них была медицинская страховка.


На сегодняшний день членами Муниципальной больничной кассы стали около 10 тысяч киевлян. В частности, подписано 119 коллективных договоров, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что благотворительная организация "Муниципальная больничная касса" была зарегистрирована в декабре 2010 года.

Для того, чтобы стать членом больничной кассы, нужно написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 гривен. А ежемесячный взнос составляет 30 гривен. У каждого члена больничной кассы есть удостоверение, которое дает право пользоваться медицинскими услугами.

Проект "Муниципальная больничная касса" реализуется в рамках реформирования сферы здравоохранения Киева. Сейчас проводится подготовка лечебных учреждений к работе с пациентами-членами МБК.

Напомним, что не так давно стало известно об еще одном нововведении. КГГА планирует заменить терапевтов и педиатров семейными врачами-предпринимателями.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Информация для членов МБК: Лекарство для больничной кассы Киева будут выдаваться в коммунальных аптеках «Фармация» и аптечная сеть ООО «Фалби» г.Киев

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:55

«Муниципальная больничная касса города Киева» будет обеспечивать медикаментами лечение всех острых и неотложных состояний, обострение хронических болезней, согласно врачебному формуляра МБК.

Не только отечественными, но и зарубежными препаратами. Медикаменты будут находиться в больницы и поликлиники, а также пациент сможет бесплатно получить нужный препарат по рецепту в определенных аптеках.


Часть лекарственных средств от Муниципальной больничной кассы города Киева будет выдавать по рецепту коммунальное предприятие «Фармация» и аптечная сеть ООО «Фалби» г.Киев.


Здесь Вы найдете список аптек:

Источник: mlk.org.ua/med-programm/pharmacies
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Больничные кассы – переходный этап

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:56

О необходимости реформирования отечественной медицины разговоры идут уже лет 20, однако, как говорится, «а воз и ныне там». Безусловно, определенные шаги для улучшения качества предоставления медицинских услуг делаются. К ним, в частности, можно отнести и создание больничных касс. Но на пути вывода украинской сферы здравоохранения на европейский уровень основной вопрос заключается в том, как сделать медицину качественной и одновременно доступной каждому украинцу.

Прошел месяц с того времени, как в Киеве заработала муниципальная больничная касса. Внедрение этого проекта нельзя считать панацеей, однако как переходный этап к стратегическим реформам больничные кассы вполне имеют право на существование. Вместе с тем, проект содержит ряд вызовов, которые следует преодолеть.

Прежде всего, необходимо обеспечить принцип абсолютной добровольности членства граждан в больничных кассах. А потому должна быть пересмотрена практика заключения коллективных договоров, которая предусматривает автоматическое взыскании членских взносов с фонда заработной платы работников на участие в больничной кассе.

Сейчас в Киеве действует лишь одна муниципальная больничная касса, которая имеет статус общественной организации. Таких организаций может и должно быть больше. Задача местной власти – создать, со своей стороны, равные благоприятные условия для их работы и развития.

Назвать больничную кассу прототипом страховой медицины не будет ошибкой. Ведь членство в ней предполагает, что за определенную сумму пациенту будет оказан определенный перечень медицинских услуг. Однако, одновременно больничная касса ограничивает свободу выбора врача и не накапливает средства на личном медицинском счете участника этой программы.

Получается, что сегодня деятельность больничных касс скорее направлена на поддержание материальной базы поликлиник и больниц, а не на улучшение качества предоставления медицинских услуг. Наша же задача состоит в создании условий и гарантий оказания качественных услуг именно пациенту. Поэтому больничная касса должна существовать как переходный этап к страховой медицине, как один из уровней оказания медицинских услуг населению.

Вместе с тем, сейчас имеем ситуацию, когда за консультацию, анализы, обследование и медицинское сопровождение врача мы часто платим определенную сумму. И проблема не столько в том, чтобы заплатить, а в том, что нет четко определенного перечня – за что именно и сколько именно платить? Различные медучреждения, разные врачи, разные пациенты – разные суммы.

Искоренить проблему «благодарности врачам «в конвертах» вряд ли сможем, а вот перевести ее в правовое поле – вполне в наших силах. Признав практику предоставления платных услуг на официальном уровне, нам удастся четко зафиксировать, а главное – аргументировать не только перечень платных услуг, но и уровень цен. В этом смысле также находим определенную аналогию с работой больничной кассы, которая частично регламентирует объем оказания медицинской помощи, однако не определяет типовых требований. Поэтому больничная касса в данном случае снова выступает как переходный этап к еще одному уровню в системе медицинской помощи – практике платных услуг.

Безусловно, не все граждане смогут позволить себе приобрести страховой медицинский полис, оплатить платные услуги или даже стать членом больничной кассы. Поэтому в общей системе предоставления медицинских услуг несомненно должно оставаться и бесплатная медицина. Дети до 16 лет, люди с особыми потребностями и малообеспеченные граждане должны иметь возможность воспользоваться так называемым государственным «социальным пакетом» медуслуг. Речь идет, конечно, не о высокотехнологичном лечении, а о необходимом минимуме медицинской помощи и лечения. Подобная практика существует во всех странах с развитой экономикой.

Итак, в итоге, о настоящем реформирования здравоохранения и приближении его к европейским стандартам мы сможем говорить лишь тогда, когда для трех уровней оказания медицинских услуг - медстрахования, «социального пакета» и платных услуг – будет создано правовое поле. Больничные кассы на данном этапе является переходным этапом к стратегическим реформам в медицине.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Пациенты, заплатив 160 гривен, получили медикаменты почти на полторы тысячи

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:57

Больничные кассы в столице: пациенты, заплатив 160 гривен, получили медикаменты почти на полторы тысячи | Киев | СЕГОДНЯ
Заплатить 30 грн. в месяц не накладно, а самому покупать препараты в случае чего, выходит дороже

Киевляне довольны, ведь им не пришлось платить за дорогостоящее лечение в полном объеме. Правда, некоторым «страховка» от города покрыла лишь треть суммы.

ПОМЕНЯЛИ СУСТАВ. Буквально недавно пенсионеру Владимиру Жижину поменяли тазобедренный сустав. До 50 лет он играл в футбол и хоккей, да и работа была связана с большой нагрузкой на ноги. Ждать дальше уже было нельзя — он мог вообще лишиться возможности ходить.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:58

Главный положительный момент, который отмечают киевляне, обратившиеся в кассу, — уверенность в завтрашнем дне. «Заплатить 30 грн. в месяц не накладно, а самому покупать препараты в случае чего, выходит дороже. Я один из первых решил стать членом кассы. Даже агитировал своих знакомых», — говорил Жижин. В то же время есть и разочарованные. «Я сначала так поняла, что если что случится, касса полностью покроет лечение. А выходит, что нет. Моей маме нужно было тоже поменять сустав, но когда мы узнали об общей сумме, то отказались. Я не вижу смысла в кассе», — рассказала нам киевлянка Ольга Антонович.

В мэрии говорят, что постепенно перечень услуг, которые может покрыть кассу, будет увеличиваться. И, возможно, те же протезы будут компенсироваться. Все зависит от киевлян. «Чем больше людей вступит в кассу, тем больше у нас будет денег, которые мы можем направить на лечение. Сейчас членские взносы заплатили около 15 тысяч человек», — говорит эксперт МБК Ольга Бондаренко. По ее словам, сумму расходов на лечение, которую могут компенсировать пациенту, не ограничена.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

ЧТО ОПЛАТИТ БОЛЬНИЧНАЯ КАССА

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 09:59

Членом МБК может стать любой, оплатив в течение трех месяцев членские взносы (положив на счет 10 грн., и по 30 грн. ежемесячно — это для всех, включая пенсионеров и льготников. Для детей до 18 лет — 10 грн., студентов — 15 грн. ежемесячно). Технологию оплаты можно уточнить у консультанта кассы по телефону 1583.

Согласно договору, касса оплачивает любое лечение по скорой помощи и диагностику (УЗИ, ренгтен и т. д), амбулаторное и стационарное лечение. Правда, есть и большой список того, что «страховка» не покрывает. В частности, дорогостояющую диагностику — гормональные анализы, онкомаркер, анализы на герпес, токсоплазмос, хламидиоз. Лечение венерических болезней и тех, что передаются половым путем, лечение, которое не назначил врач, диабет, грипп, различные травмы, полученные «под мухой», трансплантацию, пластическую хирургию, психические заболевания, туберкулез и вакцинацию.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

В течение 2 лет работы столичная больничная касса "пролечила" киевлян более чем на 1 млн грн.

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 10:01

К муниципальной больничной кассе, которая начала свою работу в январе 2011 года, в настоящее время входят более 17 тыс. киевлян. Все они в случае возникновения проблем со здоровьем имеют полное право рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с лечением. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В течение 2-х лет работы за средства больничной кассы пролечились 2 235 пациентов на сумму 1 млн 356 тыс. 283 грн. Средняя стоимость лечения составляет 657,80 грн, а максимальная сумма, потраченная на одного человека, составила 9730 грн.

"Важно, что расходы киевлян, связанные со вступлением в муниципальную больничную кассу, намного меньше чем расходы на лечение, когда в нем возникает необходимость. Так, ежемесячный взнос составляет 30 грн. Зато, в случае возникновения медицинской проблемы, например, лечение бронхита или оперативное вмешательство, - расходы покрываются на 100%", - отметил директор стратегического развития муниципальной больничной кассы Владимир Завгородний.

Янукович: В Украине ожидается дальнейший экономический рост

Он также отметил, что больничная касса - это прекрасная основа для будущего развития столичной страховой медицины, преимущества которой уже ощутили во многих странах мира.

Кроме обеспечения лечения, больничная касса предоставляет и гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Киева. Так, в 2012 году сумма, на которую были приобретены медикаменты и изделия медицинского назначения для больниц города, составила 1,08 млн грн. Среди закупленного оборудования - в частности, современный кардиограф с функцией передачи кардиограммы телефоном, который был приобретен для Киевской станции "скорой медицинской помощи".
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

«Больничная касса»как спасательный круг нашей умирающей медицины? Друк

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 10:03


«Лечиться даром – значит, даром лечиться». Этот афоризм отражает суть состояния отечественного здравоохранения. Парадокс в том, что в Украине еще действуют устаревшие законы, декларирующие гарантии доступной и бесплатной медицины, хотя на деле от таковой не осталось и следа.

Все, что может предложить сегодня государство своим гражданам, – это всего 12 гривен в год (!) на душу. Больному на эти деньги можно купить разве что флакончик каплей для носа…
На законодателя надейся, а сам не плошай

Человечество не придумало ничего лучшего в сфере организации здравоохранения, кроме как страховая медицина. Все прочие схемы, включая работавшую в советские времена «систему Семашко», в рыночных условиях себя не оправдывают.

Пока украинские законодатели ломают голову, какую схему страховой медицины внедрить в стране, гражданам самим приходится искать выход. Выбор у них, прямо скажем, невелик. Можно пользоваться услугами страховых компаний, чем занимается часть населения. Но понятно, что страховые компании – частные структуры, которые ставят целью получение прибыли, а не заботу о больных. Поэтому большинство из них сознательно «урезают» перечень страховых случаев, вынуждая нас все равно выкладывать за лечение свои кровные.

Но есть и другой вариант, который в свое время достаточно широко использовали наши предки.

Если взглянуть в историю отечественной страховой медицины, становится очевидным, что она формировалась на основе «больничных касс», которые были организованы на промышленных предприятиях. Целью их создания было и есть привлечение средств населения на добровольной основе для обеспечения членов «больничных касс» медикаментами, предоставления им амбулаторно-поликлинической помощи, лечения в условиях стационара, проведения диагностических обследований.

Такая вот своеобразная касса взаимопомощи. И никакого велосипеда здесь изобретать не надо. Другое дело, – менталитет, сформированный в сознании большинства наших соотечественников за годы советской власти: «государство нам должно!» Хотя, на самом деле, никто не обязан заботиться о нашем здоровье, кроме нас самих.
Всё новое – это хорошо забытое старое

Начиная с 2000 года, идея возрождения «больничных касс», как аналога современной страховой медицины, находит все больше сторонников в Украине. И в ряде областей она уже активно реализуется. За 10 лет численность «больничных касс» в стране возросла в 2 раза и составляет на сегодняшний день 236. Лидером в этом вопросе признана Житомирская область, где членами больничной кассы стали уже свыше 200 тыс. человек. Стремительно развивается этот вид страховой медицины также в Харьковской и Николаевской областях. И не так давно реализацией проекта «больничных касс» занялись в Запорожской области.

Для Энергодара это направление представляется особенно актуальным, поскольку в городе отсутствуют медицинские коммунальные учреждения, что делает невозможным дополнительное финансирование мероприятий по охране здоровья из местного бюджета. А недостаточное финансирование из государственного бюджета единственного лечебного учреждения города – «СМСЧ № 1» создает проблемы в медицинском обслуживании, особенно малоимущих слоев населения.

Финансирование потребностей СМСЧ №1 осуществляется на уровне всего около 47% от потребностей. Что касается средств, необходимых на проведение капитальных ремонтов и приобретение оборудования, то уже седьмой год государство не выделяет на эти цели ни копейки.

В Энергодаре недавно создана инициативная группа, которая занимается изучением возможности создания в городе «больничной кассы».

Этому вопросу было посвящено прошедшее недавно в исполкоме горсовета заседание «круглого стола» с участием начальника отдела охраны здоровья горсовета Владимира Кисиля, начальника государственного учреждения «СМСЧ №1» Людмилы Кульпиной, а также представителей общественных организаций города и СМИ.
Энтузиасты, отзовитесь!

Целью состоявшегося разговора было привлечь внимание общественности к этому проекту и пригласить горожан к публичному обсуждению проекта создания в нашем городе «больничной кассы».

«Больничная касса» – это общественная благотворительная структура, которая может быть создана как в виде самостоятельного юридического лица, так и на базе уже действующей благотворительной организации. Это некоммерческая структура, что кардинально отличает ее от страховой компании. «Больничная касса» призвана обеспечить аккумулирование добровольных взносов как отдельных граждан, так и предприятий, пожертвований частных структур и т.д., с целью финансовой поддержки нуждающихся в лечении членов этой организации. «Больничная касса» действует в интересах своих членов самостоятельно, не зависит ни от органов местного самоуправления, ни от лечебных учреждений.

Как отмечалось на заседании «круглого стола», эффективность деятельности «больничной кассы» напрямую зависит о численности ее участников, а также от степени поддержки ее со стороны местных органов власти, специалистов-медиков, широких слоев общественности. Словом, требуется добрая воля громады. А еще – нужны энтузиасты, готовые взять на себя заботу о создании в Энергодаре «больничной кассы».
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Солидарность - главный принцип Больничной кассы

Сообщение автор Иванушка в 3/26/2013, 10:07


Что такое Больничная касса, в Измаиле знают многие. А в преимуществах этой неприбыльной общественной организации за 13 лет её деятельности в нашем городе непосредственно убедились тысячи измаильчан.

В её составе - тысяча членов, а если учесть, что абонемент БК распространяется на всю семью – то ещё больше. В пятницу, 1 июня, в актовом зале Центра здоровья проходила очередная ежегодная конференция членов БК, где был заслушан отчёт директора Оксаны Мондич о работе за год, утверждён согласно уставу состав правления организации на дальнейшие два года, а также состав ревизионной комиссии.
В настоящее время, из-за низкого уровня доходов населения, получать порою даже самое необходимое лечение некоторым категориям граждан проблематично. На здравоохранение страны выделяется всего 2,6 % от общего валового национального продукта, тогда как в развитых странах – белее 10-12%. Механизм же работы Больничной кассы даёт возможность получать необходимую медицинскую помощь даже социально незащищенным гражданам.
В Украине насчитывается около
260 больничных касс, но все они отличаются по своему механизму работы. В основе деятельности БК в Измаиле лежит принцип солидарности: здоровый платит за больного. У измаильской Больничной кассы есть ряд отличительных преимуществ. Здесь нет ограничений оказываемой помощи на лечение по заболеваниям, кредитуется стоматологическая помощь как в государственных, так и частных клиниках. Лекарства для членов БК всегда дешевле, так как закупаются без торговых наценок, потому что БК – неприбыльная организация.
О важности этой организации можно говорить много, но главное всё же то, что она снимает социальную напряжённость в обществе, и помимо всего прочего не требует бюджетного финансирования.
На конференции присутствовала и бухгалтер БК, и все желающие могли на месте уточнить сумму, имеющуюся у них на счету. Кстати, минимальный ежемесячный взнос не изменился и равен 10 грн.
На конференции был заслушан доклад ревизионной комиссии о деятельности Больничной кассы за минувший год. Всего поступило более 485 тыс. грн членских взносов, при этом общий расход (закупка медикаментов, стоматологических материалов, диагностическое обследование и другое) составил более 472 тыс. грн. Это дало возможность пролечиться 680 членам кассы. 68 измаильчан получили стоматологические услуги, из них 46 – в частных клиниках. Обследование в диагностических кабинетах города прошли 25 человек. Четверым Больничная касса оплатила санаторно-курортные путёвки. Замечаний и нарушений ведения учета – нет.
На конференции, где к слову присутствовало более 90 ее членов, работу БК обсуждали и рядовые члены кассы. В выступлениях нескольких из них были высказаны слова благодарности, что такая организация в городе есть. Отмечалось особое внимание со стороны дирекции к любым обращениям членов кассы, оперативность её работы, внимательность и добросовестность.
В вынесенном на голосование решении конференции было предложено признать работу общественной организации "Больничная касса" за отчетный период положительной. Конференцией был избран состав правления и ревизионной комиссии для последующей работы.
В завершение конференции Оксана Мондич обратилась со словами благодарности и признательности ко всем медицинским работникам за многолетнее, плодотворное сотрудничество. От имени правления и дирекции, от пациентов – членов БК - поздравила всех медиков с наступающим вскоре их профессиональным праздником. Пожелала вдохновения, радости, здоровья, бодрости, благополучия и благосостояния им и их близким.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 4 из 5 Предыдущий  1, 2, 3, 4, 5  Следующий

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения