Коллективное страхование

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Страница 1 из 2 1, 2  Следующий

Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:33

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 5, ст. 17; 2003 р., N 29, ст. 234; 2004 р., N 15, ст. 218).

3. Строк повноважень членів Комісії, призначених на посаду до набрання чинності цим Законом, становить 7 років.

4. Пункт 4 розділу VII виключено

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, крім законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до набрання чинності новими законами України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

6. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;
у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

7. Центральній виборчій комісії:
у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:33

Стаття 37. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення Комісії

1. Умови та порядок оплати праці, побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного та іншого обслуговування Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.

2. Частину другу статті 37 виключено

3. Член Комісії, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується житлом.

4. Члену Комісії надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

5. Член Комісії безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням. За членом Комісії, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування. Це положення не поширюється на колишнього члена Комісії, повноваження якого припинено достроково за підставами, передбаченими пунктами 4, 5, 6, 8 частини четвертої статті 30 цього Закону.

6. За членом Комісії зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи в Комісії.

7. У разі смерті члена Комісії Кабінет Міністрів України надає необхідну допомогу у його похованні.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:32

Розділ VI. ФІНАНСУВАННЯ КОМІСІЇ. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЕКРЕТАРІАТУ КОМІСІЇ

Стаття 36. Фінансування Комісії

1. Витрати, пов'язані з діяльністю Комісії та її Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Комісія має рахунки в установах банків та інших кредитних установах.

3. Комісія подає щорічний звіт про використання коштів Державного бюджету України до Рахункової палати.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:32

Стаття 35. Регіональні представництва Комісії

1. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень Комісії, в регіонах України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, Комісія може створювати свої регіональні представництва в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності Комісії.

2. Регіональні представництва Комісії є структурними підрозділами Секретаріату Комісії.

3. Організація діяльності регіональних представництв та межі їх повноважень регулюються Положенням про регіональні представництва Комісії, яке затверджується Комісією.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:32

Стаття 34. Патронатна служба

1. Організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії забезпечує патронатна служба Комісії.

2. До складу патронатної служби Комісії належать радники, помічники та секретарі Голови Комісії, помічники та секретарі заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, а також помічники інших членів Комісії.

3. Чисельність та штатний розпис патронатної служби Комісії затверджуються постановою Комісії з урахуванням обсягу фінансування Комісії.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:31

Розділ V. СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ ТА СЛУЖБИ КОМІСІЇ

Стаття 33. Забезпечення діяльності Комісії

1. Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених цим Законом.

2. Положення про Секретаріат Комісії, його структура, штат та положення про патронатну службу затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії.

3. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців є державними службовцями.

4. Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців. Положення про Службу, структура і штатний розпис Служби затверджується Комісією за пропозицією Голови Комісії.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:31

Стаття 32. Регламент Комісії

1. Порядок організації роботи Комісії, що не врегульований цим Законом, визначається Регламентом Центральної виборчої комісії.

2. Регламент Центральної виборчої комісії, зміни та доповнення до нього затверджуються постановою Комісії.

3. Регламент Центральної виборчої комісії не може встановлювати додаткових повноважень Комісії або її членів, окрім встановлених цим та іншими законами України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:30

Стаття 311. Дострокове припинення повноважень всього складу Комісії

1. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням Президента України.

2. Рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

3. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо персонального складу Комісії, на підставі яких Президент України протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо персонального складу Комісії.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:30

Стаття 31. Дострокове припинення виконання повноважень Голови, заступників Голови, секретаря Комісії

Повноваження Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії припиняються достроково за їх заявою або в разі припинення його повноважень як члена Комісії.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:30

Стаття 30. Підстави та порядок припинення повноважень члена Комісії

1. Повноваження члена Комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.

2. Член Комісії, строк повноважень якого закінчився, до прийняття відповідного рішення Верховною Радою України не бере участі у засіданнях Комісії.

3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.

4. Підставами дострокового припинення повноважень члена Комісії є:

1) особиста заява про складення повноважень;
2) досягнення шістдесятип'ятирічного віку;
3) припинення громадянства України;
4) вибуття на постійне місце проживання за межі України;
5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених частинами третьою, п'ятою статті 7 цього Закону;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
Cool порушення членом Комісії присяги;
9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я.

5. Повноваження члена Комісії припиняються у разі його смерті.

6. Подання про дострокове припинення повноважень з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 частини четвертої та частиною п'ятою цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України.

7. Подання про дострокове припинення повноважень члена Комісії щодо Голови Комісії з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 частини четвертої та частиною п'ятою цієї статті, вноситься заступником Голови Комісії Президенту України.

8. При виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень члена Комісії.

9. Верховна Рада України за результатами розгляду подання Президента України щодо дострокового припинення повноважень члена Комісії приймає відповідне рішення.

10. Президент України завчасно, але не пізніш як через 30 днів з дня припинення повноважень члена Комісії подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії замість вибулого.

11. Президент України одночасно з внесенням подання щодо припинення повноважень члена Комісії вносить подання про призначення члена Комісії замість вибулого.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:30

Стаття 29. Повноваження членів Комісії

1. Члени Комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Комісії або заступника Голови Комісії у разі виконання ним повноважень Голови Комісії у передбачених цим Законом випадках.

2. Член Комісії:

1) готує питання на розгляд Комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Комісії;
2) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
3) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
4) проводить особистий прийом громадян, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
5) вносить до Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України та законів України з питань виборів і референдумів;
6) вносить пропозиції про залучення науковців і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Комісії;
7) вносить пропозиції Голові Комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату Комісії;
Cool здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

3. Член Комісії при здійсненні повноважень має право:

1) вимагати і отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії;
2) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, державної контрольно-ревізійної служби;
3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно виборчого процесу чи процесу референдуму, що є обов'язковими до розгляду;
4) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
5) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку;
6) входити безперешкодно у випадках, передбачених законодавством України, до приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а також бути присутнім на засіданнях виборчих комісій і комісій з референдумів;
7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення по них голосування;
Cool бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань щодо проведення виборів і референдумів;
9) ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами Комісії;
10) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії;
11) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Комісією.

4. Член Комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язаний додержуватися вимог Конституції і законів України, складеної присяги.

5. Члену Комісії забороняється брати участь у передвиборній та референдумній агітації.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:29

Стаття 28. Повноваження секретаря Комісії

1. Секретар Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів секретаря Комісії.

2. Секретар Комісії:

1) забезпечує підготовку засідань Комісії та питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд;
2) забезпечує повідомлення членів Комісії про час скликання засідання та питання, які передбачається внести на її розгляд;
3) підписує протоколи засідань Комісії;
4) забезпечує діловодство Комісії, доводить рішення Комісії та розпорядження і доручення Голови Комісії до відома членів Комісії, інших виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації;
5) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
6) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені цим Законом;
7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:29

Стаття 27. Повноваження заступників Голови Комісії

1. Заступники Голови Комісії набувають своїх повноважень після затвердження Комісією відповідного протоколу лічильної комісії про результати виборів заступника Голови Комісії.

2. Заступник Голови Комісії:

1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень Комісії, за розпорядженням, дорученням Голови Комісії;
2) здійснює окремі повноваження Голови Комісії, передбачені цим Законом, за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;
3) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого і референдумного процесів;
4) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені цим Законом;
5) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:27

Розділ IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Стаття 26. Повноваження Голови Комісії

1. Голова Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів Голови Комісії.

2. Голова Комісії:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво її Секретаріатом, організовує їх роботу;
2) скликає та веде засідання Комісії, пропонує порядок денний засідання Комісії;
3) інформує від імені Комісії Верховну Раду України, Президента України про результати виборів Президента України, народних депутатів України, результати всеукраїнського референдуму;
4) підписує постанови Комісії та протоколи її засідань;
5) забезпечує розгляд звернень, що надходять до Комісії, проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу і процесу референдуму;
6) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, підприємствами, установами і організаціями, іноземними державами, виборцями;
7) вносить на затвердження комісії положення про Секретаріат Комісії, його структуру, штат та положення про патронатну службу;
Cool призначає на посади та звільняє з посад керівника Секретаріату Комісії та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, працівників патронатної служби, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України;
9) подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів і референдумів, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати у строк, визначений чинним законодавством України;
10) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо нагородження почесними відзнаками Комісії;
11) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Комісії;
12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

3. Голова Комісії є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії та її Секретаріату.

4. Голова Комісії у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності Комісії та її Секретаріату.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:27

Стаття 25. Використання Комісією автоматизованої інформаційної системи

1. При проведенні виборів народних депутатів України, Президента України, всеукраїнського референдуму Комісія застосовує автоматизовану інформаційну систему.

2. Члени Комісії мають право ознайомлюватися з будь-якою інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі Комісії або виводиться з неї.

3. Під час процедури голосування автоматизована інформаційна система використовується виключно для спостереження за ходом і результатами голосування. Відомості про результати голосування, отримані через автоматизовану інформаційну систему, є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:26

Стаття 24. Міжнародне співробітництво Комісії

1. Комісія та її члени можуть обмінюватися досвідом з відповідними державними органами інших країн, міжнародними організаціями.

2. Комісія може вступати до міжнародних організацій (асоціацій) виборчих органів.

3. Члени Комісії можуть брати участь у спостереженні за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах як міжнародні спостерігачі з ініціативи Комісії, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних організацій, членами яких є Україна або Комісія.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:25

Стаття 23. Повноваження Комісії щодо фінансового забезпечення організації підготовки і проведення виборів і референдумів в Україні

1. Комісія вносить пропозиції щодо формування Державного бюджету України з питань фінансування виборів і референдумів в Україні.

2. Комісія здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів відповідно до цього та інших законів України.

3. Комісія формує кошторис, розподіляє кошти, що виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, діяльності відповідних виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, контролює правильне та цільове використання зазначених коштів, залучає до проведення перевірок працівників державної контрольно-ревізійної служби України.

4. Порядок обліку надходжень та витрат бюджетних коштів, що виділяються на підготовку та проведення виборів і всеукраїнських референдумів, коштів виборчих фондів кандидатів та виборчих фондів партій визначається Комісією спільно з Міністерством фінансів України відповідно до законів України.

5. Комісія встановлює форми фінансового звіту виборчих комісій та комісій з всеукраїнського референдуму про надходження та витрати коштів, що виділяються на підготовку і проведення відповідно виборів або всеукраїнського референдуму, та фінансового звіту кандидатів на виборні посади, політичних партій.

6. Комісія подає до Рахункової палати фінансові звіти про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідно виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, не пізніш як через три місяці з дня офіційного опублікування загальних результатів виборів або всеукраїнського референдуму.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:25

Стаття 22. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення місцевих референдумів

Комісія:

1) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності комісій, що утворюються для підготовки і проведення місцевого референдуму;
2) встановлює форму бюлетеня для голосування на місцевих референдумах, зразок скриньки для голосування на місцевих референдумах, а також форми інших документів щодо проведення місцевого референдуму;
3) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:25

Стаття 21. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів

Комісія:

1) здійснює контроль за організацією підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;
2) здійснює контроль за дотриманням виборчого законодавства України, забезпечує його однакове застосування на всій території України під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;
3) здійснює контроль за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;
4) призначає повторні і проміжні вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі, якщо у встановлений законом строк виборча комісія Автономної Республіки Крим не прийме рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
5) призначає повторні і проміжні вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо у встановлений законом строк відповідна територіальна виборча комісія, орган місцевого самоврядування не прийме рішення про призначення виборів депутата місцевої ради чи сільського, селищного, міського голови;
6) здійснює контроль за утворенням територіальних виборчих комісій місцевих виборів;
7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
Cool пункт 8 частини першої статті 21 виключено
9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:09

Стаття 20. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення всеукраїнського референдуму;
2) реєструє ініціативні групи з всеукраїнського референдуму;
3) встановлює форму підписних листів для збирання підписів на підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;
4) очолює систему комісій, що утворюються для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, спрямовує діяльність цих комісій;
5) утворює комісії з всеукраїнського референдуму (крім дільничних);
6) приймає обов'язкові роз'яснення з питань застосування законодавства про всеукраїнський референдум, здійснює методичне забезпечення діяльності комісій з всеукраїнського референдуму;
7) затверджує кошториси витрат комісій з всеукраїнського референдуму з коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, контролює використання цих коштів, а також забезпечення комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму;
Cool встановлює форми документів всеукраїнського референдуму, затверджує зразки скриньок для голосування, печаток комісій, визначає порядок зберігання та передачі документів до відповідних державних архівних установ;
9) встановлює форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі та забезпечує їх виготовлення;
10) заслуховує повідомлення комісій з всеукраїнського референдуму, а також керівників міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;
11) встановлює результати всеукраїнського референдуму в цілому по Україні, публікує в пресі повідомлення про його підсумки;
12) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються всеукраїнського референдуму, і приймає рішення з цих питань;
13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 13:09

Стаття 19. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів народних депутатів України;
2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів народних депутатів України, спрямовує та контролює їх діяльність;
3) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів народних депутатів України у випадках, передбачених законом;
4) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України;
5) контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів в порядку та в межах, встановлених законом;
6) реєструє кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;
7) приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;
Cool встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток, штампів та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
9) затверджує форму, колір, текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному виборчому окрузі та форму, колір, текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних виборчих округах, забезпечує їх виготовлення;
10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;
11) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом;
12) встановлює результати виборів народних депутатів України та офіційно оприлюднює їх;
13) реєструє обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України";
14) публікує списки обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України";
15) видає тимчасове посвідчення народного депутата України особам, які обрані та виконали вимоги Конституції України і законів України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Після складення обраним народним депутатом України присяги в семиденний строк видає йому посвідчення народного депутата України встановленого зразка;
16) контролює діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;
17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Закону України "Про вибори народних депутатів України" та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 12:45

Стаття 18. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів Президента України;
2) оголошує початок процесу виборів Президента України;
3) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів Президента України, спрямовує та контролює їх діяльність;
4) утворює територіальні виборчі округи з виборів Президента України;
5) формує територіальні виборчі комісії з виборів Президента України; здійснює повноваження територіальної виборчої комісії для закордонного виборчого округу;
6) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів Президента України у випадках, передбачених законом;
7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України;
Cool контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України в порядку та в межах, встановлених законом;
9) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, керівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;
11) реєструє кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, уповноважених представників у Центральній виборчій комісії;
12) встановлює форму та затверджує текст виборчого бюлетеня з виборів Президента України, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів;
13) звертається до Вищого адміністративного суду України щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України з підстав, встановлених законом;
14) встановлює та офіційно оприлюднює результати виборів Президента України;
15) вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України у випадках, передбачених законом;
16) після складення присяги вручає новообраному Президенту України посвідчення Президента України;
17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Закону України "Про вибори Президента України" та інших законів України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 12:45

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

Стаття 17. Загальні повноваження Комісії

Комісія:

1) забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумах;
2) забезпечує дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу та процесу референдуму;
3) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми;
4) забезпечує однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України;
5) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів, приймає обов'язкові для використання в роботі виборчих комісій та комісій з референдумів роз'яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми;
6) готує пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів та референдумів;
7) звертається в разі необхідності до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України, законів України або окремих їх положень з питань, що стосуються організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні;
71) встановлює систему територіальної організації загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних виборчих округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними відповідним законом про вибори;
Cool є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону;
9) здійснює контроль за дотриманням політичними партіями, іншими суб'єктами виборчого процесу та процесу референдуму вимог законодавства про вибори і референдуми;
10) забезпечує на виборах і референдумах акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до закону, видає їм посвідчення;
11) здійснює заходи щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів;
12) публікує інформацію про підготовку та проведення виборів і референдумів в Україні, матеріали про свою діяльність, а також інші матеріали, що стосуються виборчого та референдумного процесів;
13) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 12:44

Стаття 16. Розгляд Комісією питань за власною ініціативою

1. Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому цим Законом порядку.

2. Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори і референдуми та практики проведення виборів і референдумів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти у встановленому цим Законом порядку рішення стосовно:

1) надання виборчим комісіям, комісіям з референдумів роз'яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори та референдуми;
2) організації підготовки та проведення виборів і референдумів;
3) організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів;
4) підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про вибори і референдуми;
5) інших питань, віднесених до повноважень Комісії.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Администратор в 10/7/2012, 12:43

Стаття 15. Порядок та строки розгляду звернень, поданих до Комісії

1. Заяви та скарги, подані до Комісії, розглядаються у порядку, встановленому цим та іншими законами, а також Регламентом Центральної виборчої комісії.

2. Заяви та скарги, які подані до Комісії під час виборчого процесу чи процесу референдуму та стосуються цього процесу, розглядаються Комісією протягом п'яти днів з дня надходження заяви або скарги, якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми. Днем подачі такої заяви чи скарги вважається день фактичного отримання скарги Комісією.

3. Заяви та інші звернення, які не стосуються виборчого процесу чи процесу референдуму або подані не під час такого процесу, розглядаються Комісією на загальних підставах, встановлених законом.

4. Скарга, подана до Комісії, розглядається на засіданні Комісії. За підсумком розгляду скарги Комісія приймає рішення.

5. Заява, подана до Комісії, за дорученням Голови Комісії або одного із його заступників попередньо розглядається членом Комісії.

6. За підсумком попереднього розгляду заяви член Комісії може рекомендувати Комісії розглянути її на засіданні Комісії та прийняти рішення з приводу такої заяви.

7. Якщо заява не вимагає прийняття рішення Комісії, член Комісії за дорученням Голови Комісії або одного з його заступників може надати відповідь заявнику від свого імені.
avatar
Администратор

Сообщения : 1206
Очки : 1432
Дата регистрации : 2012-07-30
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Центральну виборчу комісію

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 1 из 2 1, 2  Следующий

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения